İnsan Kaynakları
kariyer
İnsan Kaynakları Politikamız

İnsana ve Emeğe Saygı, İnsan Kaynakları Politikamızın temelidir.
 
  • Şirketimizin hedeflerine uygun, nitelikli adayları seçmek.
  • Değişen sistemler ve iş koşullara uyum sağlayabilecek, katılımcı ve öğrenen organizasyonlar oluşturmak.
  • Çalışanlarımızı İşletmemizin en değerli varlığı olarak görmek.
  • İşletmemize yetenekli ve başarılı kişileri kazanmak, gelişmelerine yardımcı olup teşvik etmek ve uzun yıllar birlikte başarıyla çalışmak.
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek, işletmeye ve topluma faydalı bireyler haline getirmek.
  • Eşitlik ilkesi gereği firmamızdaki herkese kendini, geliştirme ve kariyer açısından yükselme fırsatı tanımak.
  • Çalışanlarımızın gelişmesini, performans değerlendirme ve yetkinlik bazlı kariyer planlaması yöntemleriyle izlemek.
  • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini, çalışanlarımızın kalitesiyle eşdeğer olarak görmek.
  • İşçi ve İşveren ilişkilerinde örnek bir firma olmak.


İnsan Kaynakları Formu

Lütfen CV ekleyin. Dosyalar pdf, docx ya da txt formatında olmalıdır.